Overzicht van baten en lasten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma

 

 

 

JAARREKENING 2020 (GEREALISEERDE TOTAAL VAN BATEN EN LASTEN)
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma
Bestuur en veiligheid in Doesburg 207.617 2.283.062 -2.075.445 162.010 2.351.348 -2.189.338 131.180 2.394.169 -2.262.989
Leefbaar en duurzaam Doesburg 3.609.258 5.959.068 -2.349.810 3.689.126 6.148.296 -2.459.170 4.549.088 6.716.712 -2.167.624
Wonen, werken en recreëren in Doesburg 638.546 1.455.770 -817.224 804.243 1.861.801 -1.057.558 1.591.018 2.472.557 -881.539
Zorg in Doesburg 4.982.335 18.103.713 -13.121.378 5.808.929 20.239.508 -14.430.579 5.976.877 21.467.800 -15.490.922
Algemene dienst en financiën 311.745 5.244.516 -4.932.771 376.891 5.775.312 -5.398.421 452.090 5.725.928 -5.273.838
9.749.501 33.046.129 -23.296.628 10.841.199 36.376.265 -25.535.066 12.700.253 38.777.166 -26.076.913
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.746.630 276.285 2.470.345 2.766.630 301.285 2.465.345 2.775.341 280.652 2.494.690
Algemene uitkeringen 19.952.713 0 19.952.713 20.930.613 0 20.930.613 20.851.816 0 20.851.816
Dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bespaarde rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.285 72.147 -70.862 1.285 49.464 -48.179 86 17.138 -17.052
Calculatieverschil/Vennootschapbelasting 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 13.712 -13.712
Algemene dekkingsmiddelen 22.700.628 348.432 22.352.196 23.698.528 360.749 23.337.779 23.627.244 311.502 23.315.741
Onvoorzien 0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0
0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 32.450.129 33.409.561 -959.432 34.539.727 36.752.014 -2.212.287 36.327.497 39.088.668 -2.761.171
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Reserves: Toevoeging en onttrekking
Bestuur en veiligheid in Doesburg 10.281 12.281 -2.000 0 0 0 0 0 0
Leefbaar en duurzaam Doesburg 109.435 109.848 -413 100.541 200.954 -100.413 100.541 200.954 -100.413
Wonen, werken en recreëren in Doesburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zorg in Doesburg 0 120.845 -120.845 0 31.933 -31.933 0 31.933 -31.933
Algemene dienst en financiën 0 0 0 495.807 321.226 174.581 502.544 321.226 181.318
Algemene dekkingsmiddelen 616.943 89.045 527.898 7.336.102 6.089.045 1.247.057 8.408.111 6.098.045 2.310.066
Subtotaal 736.659 332.019 404.640 7.932.450 6.643.158 1.289.292 9.011.197 6.652.158 2.359.039
Gerealiseerd resultaat 33.186.788 33.741.580 -554.792 42.472.177 43.395.172 -922.995 45.338.693 45.740.826 -402.133