Wet Normering Topinkomens

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)


De WNT is van toepassing op Gemeente Doesburg. Het voor de gemeente Doesburg toepasselijke bezoldigingsmaximum over 2020 is € 201.000. De gemeentesecretaris en de raadsgriffier kwalificeren op grond van de WNT in ieder geval als topfunctionaris. Vandaar dat hun bezoldigingsgegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. Naast hen zijn er bij de gemeente Doesburg geen andere functionarissen die kwalificeren als topfunctionaris in de zin van de WNT.

 

Bedragen in hele euro's

Dhr. P. Werkman

Mevr. D. Voorhof

 

Functiegegevens

gemeentesecretaris
/algemeen directeur

raadsgriffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01-2020 t/m 31-12-2020

01-01-2020 t/m/ 31-12-2020

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,889

 

Dienstbetrekking 2020 (idem 2019)?

ja (ja)

ja (ja)

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 € 99.684

€ 64.208

 

Beloningen betaalbaar op termijn

 € 17.481

 € 10.860

 

Subtotaal

€ 117.165

€ 75.068

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

 € 178.689

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

Totale bezoldiging 2020

€ 117.165

€ 75.068

 

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

 

Gegevens 2019

 

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

Omvang dienstverband in 2019 (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,889

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2019

 € 94.988

€ 62.294

 

Beloningen betaalbaar op termijn 2019

 € 16.422

 € 10.114

 
Subtotaal 2019

€ 111.410

€ 72.408

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2019

€ 194.000

€ 172.444

 

 

 

 

 

Totale bezoldiging 2019

€ 111.410

 € 72.408