Bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad 2018-2022 (Hier komt in oktober 2019 een actuele foto van. Die zal worden ingevoegd voor de begrotingsapp.)

 

 

 

Stadspartij Doesburg (4 zetels)

 • Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter)
 • Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek
 • Dhr. H.B. (Henk) Beijen
 • Dhr. L.J. (Laurens) Schoonhoven

PvdA/GroenLinks (3 zetels)

 • Dhr. C.H. (Kees) van Immerzeel (fractievoorzitter)
 • Mevr. G.E.N. (Nynke) de Jong
 • Dhr. M.P.D.M. (Mark) Mol

SP (2 zetels)

 • Mevr. H. Melissen (fractievoorzitter)
 • Mevr. N.L.E. Hammink

VVD (2 zetels)

 • Dhr. B.J.M. Korporaal (fractievoorzitter)
 • Dhr. S. de Bruin

D66 (2 zetels)

 • Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter)
 • Mevr. M.K. Kolukirik

CDA (2 Zetels)

 • Dhr. S.R.C. Hillenaar (fractievoorzitter)
 • Dhr. W.T. Robbertsen

 

College van burgemeester en wethouders (Hier komt in oktober 2019 een actuele foto van. Die zal worden ingevoegd voor de begrotingsapp.)

 

 

 

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college is als volgt:


Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie handhaving
 • Communicatie
 • Bedrijfsvoering
 • Informatisering en automatisering
 • Personeel en organisatie

Projecten:

 • Digitale dienstverlening en digitaal werken
 • Procescoördinatie omgevingswet


Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg)

 • Volksgezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)
 • WMO en Welzijn (27+)
 • Financiën (incl. nutsbedrijven)
 • Subsidiebeleid
 • Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties

Projecten:

 • Vitale Binnenstad
 • Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat
 • Herinrichting openbaar gebied Beinum
 • Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg
 • Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)


Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks)

 • Onderwijs
 • Doelgroepenvervoer
 • Burgerparticipatie / Wijkgericht werken
 • Jeugd, Gezondheid en Welzijn (27-)
 • Bibliotheek
 • Duurzaamheid en milieu
 • Natuurbeheer, water en riolering

Projecten:

 • Beleef de Linies
 • Energietransitie / routekaart
 • Grootschalige opwek duurzame energie
 • Integrale Kind Centra (IKC’s)

Wethouder Arthur Boone (VVD)

 • Economie
 • Werk & Inkomen
 • Ruimtelijke ordening (incl. volkshuisvesting)
 • Monumentenzorg
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Toerisme
 • Kunst en cultuur

Projecten:

 • Woningbouw Beinum West
 • Herontwikkeling centrum Beinum
 • Herontwikkeling locatie Halve Maanweg
 • Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied
 • Herinrichting Turfhaven
 • Revitalisering bedrijventerrein Beinum
 • Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg
 • Glasvezel buitengebied
 • Doesburg Werkt!
 • Inrichting Voorportaal (Doesburghelpt!)