Niet gehonoreerde beleidsvoorstellen

Overizcht niet gehonoreerde beleidsvoorstellen

Hieronder volgt een overzicht van de beleidsvoorstellen die niet zijn gehonoreerde bij de integrale afweging.

Niet gehonoreerde beleidsvoorstellen (B en C)                        
Onderwerp Prio Coll Bruto investering Bijdragen Netto investering AT Uitvoering Exploitatie I/S 2020 2021 2022 2023
De Blauwe Knoop - integraal ontwerp recreatie schiereiland C 0 0 0     20.000 I 20.000      
De Blauwe Knoop - Integraal ontwerp Looierspark C 0 0 0     40.000 I 40.000      
Uitbesteed openbaar groen (CB) C 0 0 0     85.000 S   85.000 85.000 85.000
Renovatie openbaar groen Ooi, Molenveld, Ninnenstad B 500.000 0 500.000 25 2020       23.700 23.552 23.404
Budget deskundigenkosten verkeer, wegen en openbare verlichting C 0 0 0     25.000 S 25.000 25.000 25.000 25.000
Vervanging bomen a.g.v. essentaksterfte C 150.000 0 150.000 25 2020       7.110 7.066 7.021
Verkeersbordenplan Binnenstad C 7.500 0 7.500 10 2020 5.000 I 5.000 806 800 794
Beheerplan civiele kunstwerken C 0 0 0     34.000 I 34.000      
Verlichting fietspad Didamseweg C 45.000 0 45.000 20 2020 3.000 S   5.583 5.566 5.550
Herinrichting kruispunt Ooipoort C 250.000 0 250.000 30 2020       10.183 10.122 10.060
Monumentenbeleid - Formatie Monumentenzorg C 0 0 0     60.000 S 60.000 60.000 60.000 60.000
Monumentenbeleid - subsidies en kiemgeld C 0 0 0     50.000 S 50.000 50.000 50.000 50.000
Monumentenbeleid - Uitvoeringsbudget monumentenzorg C 0 0 0     40.000 S 40.000 40.000 40.000 40.000
Beleef de Linies C 0 0 0     1.154.900 I 414.800 304.000 436.100  
Graffitiproject C 0 0 0     12.000 I 4.000 4.000 4.000  
Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek voortzetten C 0 0 0     15.000 S 15.000 15.000 15.000 15.000
BSO plus C 0 0 0     40.000 S 40.000 40.000 40.000 40.000
Organisatieontwikkeling - opleidingenbudget C 0 0 0     60.000 I 30.000 30.000    
Communicatiebeleid C 0 0 0     20.000 S 20.000 20.000 20.000 20.000
Datagestuurd werken Reg. Centrum voor Maatschappelijke Informatie - projectfase C 0 0 0     50.000 I 50.000      
Datagestuurd werken Reg. Centrum voor Maatschappelijke Informatie - deelname C 0 0 0     50.000 S 50.000 50.000 50.000 50.000