Overzicht lasten en baten en toelichting

Overzicht lasten en baten en toelichting

De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel.

 

P1 Bestuur en veiligheid in Doesburg B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Lasten 2.283 2.283 2.282 2.282
Baten 208 208 208 208
Saldo -/- 2.075 -/- 2.075 -/- 2.074 -/- 2.074
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel -/- 2 -/- 2 -/- 2 -/- 2
Saldo Programma 1 -/- 2.073 -/- 2.073 -/- 2.072 -/- 2.072
         
P2 Buitenruimte van Doesburg B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Lasten 5.959 5.816 5.763 5.787
Baten 3.609 3.620 3.621 3.654
Saldo -/- 2.350 -/- 2.196 -/- 2.143 -/- 2.132
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo Programma 2 -/- 2.350 -/- 2.196 -/- 2.143 -/- 2.132
         
P3 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Lasten 1.456 1.186 1.186 1.186
Baten 639 369 369 369
Saldo -/- 817 -/- 817 -/- 817 -/- 817
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo Programma 3 -/- 817 -/- 817 -/- 817 -/- 817
         
P4 Zorg in Doesburg B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Lasten 18.104 17.993 17.853 17.696
Baten 4.982 4.982 4.982 4.982
Saldo -/- 13.121 -/- 13.010 -/- 12.870 -/- 12.713
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel -/- 121 -/- 121 -/- 121 -/- 121
Saldo Programma 4 -/- 13.242 -/- 13.131 -/- 12.991 -/- 12.834
         
P5 Algemene dienst en financiën B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Lasten 5.245 5.094 5.063 5.037
Baten 312 305 301 296
Saldo -/- 4.933 -/- 4.788 -/- 4.762 -/- 4.741
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo Programma 5 -/- 4.933 -/- 4.788 -/- 4.762 -/- 4.741
         
Algemene dekkingsmiddelen B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Lasten -/- 191 323 -/- 160 232
Baten 22.700 22.817 22.111 22.315
Saldo 22.891 22.494 22.271 22.083
Reserve mutaties incidenteel 10 0 0 0
Reserve mutaties structureel 518 518 518 518
Saldo Algemene dekkingsmiddelen 23.417 23.012 22.789 22.601
         

(bedragen x € 1.000) 

 

Totaal programma's en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Lasten

33.409

32.735

31.590

32.350
Baten

32.450

32.300

32.509

31.823

Saldo

-/- 959

-/- 435

-/- 919

-/- 526

Reserve mutaties incidenteel 10

0

0

0

Reserve mutaties structureel

394

394

395

395

Saldo Totaal

-/- 555

-/- 40

-/- 523

-/- 131

(bedragen x €1.000)

 

In programma 5 zijn de volgende kosten opgenomen:

Omschrijving B 2020 B 2021 B 2022 B 2023

Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten)

5.215

5.064

5.033

5.007
Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Bedrag opgenomen voor onvoorzien

15

15

15

15

(bedragen x €1.000)