Bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur

Terug naar navigatie - Bestuurlijke structuur

 

Gemeenteraad 2018-2022, totaal 15 zetels peildatum 1 januari 2021

De samenstelling van de raad is als volgt:

Stadspartij Doesburg (4 zetels)

 • Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter)
 • Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek
 • Dhr. H.B. (Henk) Beijen
 • Dhr. L.J. (Laurens) Schoonhoven

PvdA/GroenLinks (3 zetels)

 • Dhr. C.H. (Kees) van Immerzeel (fractievoorzitter)
 • Mevr. G.E.N. (Nynke) de Jong
 • Dhr. M.P.D.M. (Mark) Mol

SP (2 zetels)

 • Mevr. H. Melissen (fractievoorzitter)
 • Mevr. M.L.E. Hammink

VVD (2 zetels)

 • Dhr. S. de Bruin (fractievoorzitter)
 • Dhr. B.J.M. Korporaal

D66 (2 zetels)

 • Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter)
 • Mevr. M.K. Kolukirik-Demir

CDA (2 Zetels)

 • Dhr. S.R.C. Hillenaar (fractievoorzitter)
 • Dhr. W.T. Robbertsen

College van burgemeester en wethouders 2018-2022

(Van links naar rechts wethouder Arthur Boone, gemeentesecretaris Peter Werkman, burgemeester Loes van der Meijs, wethouder Peter Bollen en wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort.)

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie handhaving
 • Communicatie
 • Bedrijfsvoering
 • Informatisering en automatisering
 • Personeel en organisatie

Projecten:

 • Digitale dienstverlening en digitaal werken
 • Procescoördinatie omgevingswet

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg)

 • Volksgezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)
 • WMO en Welzijn (27+)
 • Financiën (incl. nutsbedrijven)
 • Subsidiebeleid
 • Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties

Projecten:

 • Vitale Binnenstad
 • Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat
 • Herinrichting openbaar gebied Beinum
 • Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg
 • Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)

Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks)

 • Onderwijs
 • Doelgroepenvervoer
 • Burgerparticipatie / Wijkgericht werken
 • Jeugd, Gezondheid en Welzijn (27-)
 • Bibliotheek
 • Duurzaamheid en milieu
 • Natuurbeheer, water en riolering

Projecten:

 • Beleef de Linies
 • Energietransitie / routekaart
 • Grootschalige opwekking duurzame energie
 • Integrale Kind Centra (IKC’s)

Wethouder Arthur Boone (VVD)

 • Economie, Werk & Inkomen
 • Ruimtelijke ordening
 • Monumentenzorg
 • Gemeentelijk vastgoed, exclusief sportaccomodaties
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Toerisme
 • Kunst en cultuur

Projecten:

 • Woningbouw Beinum-West
 • Herontwikkeling centrum Beinum
 • Herontwikkeling locatie Halve Maanweg
 • Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied
 • Herinrichting Turfhaven
 • Glasvezel buitengebied
 • Vraagbaak