Wet Normering Topinkomens

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)


De WNT is van toepassing op Gemeente Doesburg. Het voor de gemeente Doesburg toepasselijke bezoldigingsmaximum over 2021 is € 209.000. De gemeentesecretaris en de raadsgriffier kwalificeren op grond van de WNT in ieder geval als topfunctionaris. Vandaar dat hun bezoldigingsgegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. Naast hen zijn er bij de gemeente Doesburg geen andere functionarissen die kwalificeren als topfunctionaris in de zin van de WNT.

 

Bedragen in hele euro's

Dhr. P. Werkman

Mevr. D. Voorhof

 

Functiegegevens

gemeentesecretaris
/algemeen directeur

raadsgriffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01-01-2021 t/m 31-12-2021

01-01-2021 t/m 31-12-2021

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,889

 

Dienstbetrekking 2021

ja (ja)

ja (ja)

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 € 99.230

€ 65.005

 

Beloningen betaalbaar op termijn

 € 18.877

€11.463

 

Subtotaal

€ 118.107

€ 75.468

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

 € 185.778

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

Totale bezoldiging 2021

€ 118.107

€ 75.068

 

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

 

Gegevens 2020

 

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01-2020 t/m 31-12-2020

01-01-2020 t/m 31-12-2020

 

Omvang dienstverband in 2020 (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,889

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2020

 € 99.684

€ 64.208

 

Beloningen betaalbaar op termijn 2020

 € 17.481

 € 10.860

 
Subtotaal 2020

€ 117.165

€ 75.068

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2020

€ 201.000

€ 178.689

 

 

 

 

 

Totale bezoldiging 2020

€ 117.165

 € 75.068