Stand van zaken investeringsprogramma (financieel)

Stavaza investeringen financieel

 

 

Bedragen x €1.000
Investering BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis 47 21 26
71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021 1.250 72 1.178
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken 5 5 0
71041002 ICT Omgevingswet 32 20 11
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 77 6 71
71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat 257 147 110
71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr 1.948 31 1.917
71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 1.537 0 1.537
71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 110 0 110
71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 393 0 393
71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 44 4 40
71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 52 0 52
71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten 73 0 73
71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar) 0 0 0
71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar) 0 0 0
71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) 2.090 496 1.594
71241010 Investering riolering 2021 (AT 15 jaar) 41 0 41
71241011 Investering riolering 2021 (AT 5 jaar) 87 114 -27
71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) 900 150 750
71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen 743 249 494
71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering 860 0 860
71277000 Vitale Binnenstad Algemeen 1.126 19 1.107
71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin 1.110 930 180
71277010 Vitale Binnenstad De Bleek 150 56 94
71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten 1.750 172 1.578
71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer 1 21 -20
71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum 1.268 195 1.073
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 0 0 0
72110001 Verkeersveiligheidsplan 151 6 145
78100106 Woning Koppelweg 22 0 -169 169
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 52 1 51
Totaal Lasten 16.154 2.547 13.607
Baten
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 60 0 60
71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat 83 84 0
71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) 0 141 -141
71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) 900 0 900
71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen 400 82 318
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 1 47 -46
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven -35 0 -35
Totaal Baten 1.410 353 1.056