Bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad 2018-2022

 

Stadspartij Doesburg (4 zetels)

  • Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter)
  • Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek
  • Dhr. H.B. (Henk) Beijen
  • Dhr. L.J. (Laurens) Schoonhoven

PvdA/GroenLinks (3 zetels)

  • Dhr. C.H. (Kees) van Immerzeel (fractievoorzitter)
  • Mevr. G.E.N. (Nynke) de Jong
  • Dhr. M.P.D.M. (Mark) Mol

SP (2 zetels)

  • Mevr. H. Melissen (fractievoorzitter)
  • Mevr. N.L.E. Hammink

VVD (2 zetels)

  • Dhr. S. de Bruin (fractievoorzitter)
  • Dhr. B.J.M. Korporaal

D66 (2 zetels)

  • Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter)
  • Mevr. M.K. Kolukirik-Demir

CDA (2 Zetels)

  • Dhr. S.R.C. Hillenaar (fractievoorzitter)
  • Dhr. W.T. Robbertsen

 

College van burgemeester en wethouders 2018-2022

(Van links naar rechts wethouder Arthur Boone, gemeentesecretaris Peter Werkman, burgemeester Loes van der Meijs, wethouder Peter Bollen en wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort.)

 

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs

  • Bestuurlijke aangelegenheden
  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Openbare orde en veiligheid
  • Coördinatie handhaving
  • Communicatie
  • Bedrijfsvoering
  • Informatisering en automatisering
  • Personeel en organisatie

Projecten:

  • Digitale dienstverlening en digitaal werken
  • Procescoördinatie omgevingswet

 

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg)

  • Volksgezondheid
  • Verkeer en vervoer
  • Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)
  • WMO en Welzijn (27+)
  • Financiën (incl. nutsbedrijven)
  • Subsidiebeleid
  • Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties

Projecten:

  • Vitale Binnenstad
  • Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat
  • Herinrichting openbaar gebied Beinum
  • Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg
  • Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)

 

Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks)

  • Onderwijs
  • Doelgroepenvervoer
  • Burgerparticipatie / Wijkgericht werken
  • Jeugd, Gezondheid en Welzijn (27-)
  • Bibliotheek
  • Duurzaamheid en milieu
  • Natuurbeheer, water en riolering

Projecten:

  • Beleef de Linies
  • Energietransitie / routekaart
  • Grootschalige opwekking duurzame energie
  • Integrale Kind Centra (IKC’s)

 

Wethouder Arthur Boone (VVD)

  • Economie, Werk & Inkomen
  • Ruimtelijke ordening
  • Monumentenzorg
  • Gemeentelijk vastgoed, exclusief sportaccomodaties
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Toerisme
  • Kunst en cultuur

Projecten:

  • Woningbouw Beinum-West
  • Herontwikkeling centrum Beinum
  • Herontwikkeling locatie Halve Maanweg
  • Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied
  • Herinrichting Turfhaven
  • Glasvezel buitengebied
  • Vraagbaak