Overzicht lasten en baten en toelichting

Overzicht lasten en baten en toelichting

De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel.

01 Bestuur en veiligheid in Doesburg B 2022 B 2023 B 2024 B 2025
Lasten 2.313 2.084 2.067 2.067
Baten 160 160 160 160
Saldo -2.154 -1.924 -1.908 -1.908
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo programma 01 -2.154 -1.924 -1.908 -1.908
Bedragen x €1.000
02 Leefbaar en duurzaam Doesburg B 2022 B 2023 B 2024 B 2025
Lasten 6.608 6.449 6.493 6.577
Baten 3.912 3.912 3.912 3.912
Saldo -2.696 -2.537 -2.581 -2.665
Reserve mutaties incidenteel 84 66 0 0
Reserve mutaties structureel -360 -360 -360 -360
Saldo programma 02 -2.972 -2.831 -2.941 -3.025
Bedragen x €1.000
03 Wonen, werken en recreëren in Doesburg B 2022 B 2023 B 2024 B 2025
Lasten 1.418 1.398 1.398 1.398
Baten 790 790 790 790
Saldo -628 -608 -608 -608
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo programma 03 -628 -608 -608 -608
Bedragen x €1.000
04 Zorg in Doesburg B 2022 B 2023 B 2024 B 2025
Lasten 20.806 20.691 20.605 20.627
Baten 5.034 5.014 5.034 5.034
Saldo -15.771 -15.676 -15.571 -15.593
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel -132 -132 -132 -132
Saldo programma 04 -15.903 -15.808 -15.703 -15.725
Bedragen x €1.000
05 Algemene dienst en financiën B 2022 B 2023 B 2024 B 2025
Lasten 5.379 5.363 5.328 5.347
Baten 305 300 295 295
Saldo -5.074 -5.063 -5.033 -5.052
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo programma 05 -5.074 -5.063 -5.033 -5.052
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen B 2022 B 2023 B 2024 B 2025
Lasten -161 -311 -461 -461
Baten 25.286 25.169 25.127 25.229
Saldo 25.447 25.480 25.588 25.690
Reserve mutaties incidenteel 275 0 0 0
Reserve mutaties structureel 728 724 723 723
Saldo programma 26.451 26.204 26.310 26.413
Bedragen x €1.000
Totaal programma's en algemene dekkingsmiddelen B 2022 B 2023 B 2024 B 2025
Lasten 36.363 35.673 35.431 35.555
Baten 35.487 35.345 35.318 35.420
Saldo -876 -328 -113 -135
Reserve mutaties incidenteel 359 66 0 0
Reserve mutaties structureel 236 232 231 231
Saldo Totaal -281 -30 117 95
Bedragen x €1.000
In programma 5 zijn de volgende kosten opgenomen: B 2022 B 2023 B 2024 B 2025
Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten) 5.375 5.359 5.325 5.343
Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0
Bedrag opgenomen voor onvoorzien 15 15 15 15
Bedragen x €1.000