Voorwoord

Voorwoord

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Het college van de gemeente Doesburg biedt u hierbij de laatste begroting aan van deze coalitie-periode. In deze begroting vindt u geen nieuwe beleidszaken meer, dit laten we over aan de het nieuwe college dat vanaf volgend jaar Doesburg mag besturen. Wij zullen ons dit jaar en begin volgend jaar volop inzetten om lopende projecten en onderwerpen goed te begeleiden naar het einde van onze bestuursperiode. We gaan een start maken het uitwerken van de toekomstvisie van Doesburg, we gaan volop aan de slag in onze mooie binnenstad, het groen en de wegen in Beinum, we hebben de eerste beleidskaders voor duurzaamheid in Doesburg vastgesteld, en we zijn, met de Groene Metropool, volop aan de slag om de woningbouw-opgave in de regio en Doesburg vorm te geven.

De begroting die nu voor ligt, bevat geen nieuwe beleid, maar toch zijn we er trots op dat we u wel een sluitende begroting aan kunnen bieden. Afgelopen jaren hebben we goed op onze portemonnee moeten passen, veel gemeenten om ons heen hebben grote tekorten moeten incasseren. Door een goede samenwerking met de Raad, is het Doesburg gelukt om dit te beperken. Dat was zeker een stevige uitdaging voor het college, maar we zijn er wel trots op dat we de financiële positie van Doesburg nog steeds goed kunnen noemen. Ook het COVID-19 virus heeft ons zeker beperkt in onze activiteiten, maar heeft Doesburg er niet onder gekregen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Doesburg,

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

Peter Werkman

 

Loes van der Meijs